Nyheter

Gudstjänster för 2020


18/10 kl.16 Gudstjänst - Gunnar Larsson


15/11 kl.16 Nattvard - Kai Larsen

Åresmöte efter.


6/12 kl.16 Gudstjänst. Lennart Nilsson med kör.