Nyheter

Gudtjänster för 2020


19/7 kl.16 - Sommarandakt ute i det fria med
Gunnar Larsson och team.
Medtag fikakorg.Vid regn inställt.
Kollekt till Berghem.20/9 kl.16 Gudstjänst.


18/10 kl.16 Gudstjänst.


6/12 kl.16 Gudstjänst.