Nyheter

Gudtjänster för 2020


17/5 kl.16 Gudstjänst. - inställt


21/5 kl.11 Gökotta - Medtag eget kaffe. Vid dåligt väder inställt. Gunnar och Per-Göran.


14/6 kl.16 Gudstjänst.


20/9 kl.16 Gudstjänst.


18/10 kl.16 Gudstjänst.


6/12 kl.16 Gudstjänst.