Nyheter

Gudstjänster - 2022


21 Agusti - Berghemsdagen

18 September - Stugmöte kl.16 i Johans stuga

16 Oktober - Musikgudstjänst kl.16

5 Noverber - Insperationsdag

20 November - Gudstjänst kl.16


Nya renoveringar