Nyheter

Nu har vi Gudstjänst


2020


20 febr. kl. 16.00  Mässa

20 mars kl. 16.00 Gudstjänst samt Årsmöte

18 april kl. 16.00  Annandag Påsk, Mässa

15 maj kl. 16.00   Gudstjänst