Nyheter

Friluftsgudstjänst 3/6 kl.16 utomhus. Korstecknet spelar. Fika efteråt. Vid regn är vi i Kyrkan. Varmt välkommen!

Söndag den 10/6 kl.16 högmässa med

kyrkoherde Bengt Magnusson

Munkedals pastorat. Kaffe efteråt.

Vi har även Gudstjänst dessa datum i Berghems kyrka. Under 2018 följande söndagar kl.16

3/6. Fler datum kommer strax.